Werkwijze

We hanteren een overzichtelijk traject voor de beoordeling van de investeringsproposities.

Na ontvangst van de pitchdeck, en wanneer we enthousiast zijn, nodigen we de ondernemer(s) uit voor een kennismakingsgesprek. De ondernemers worden gevraagd de plannen te presenteren aan twee investment managers.

Vragen van ons leiden meestal tot huiswerk. In de hierop volgende ontmoetingen worden alle stukken nog een keer doorgenomen en besproken met de investeringsmanagers.

Soms is het nodig dat we expertise inhuren om onze beslissing goed te kunnen te nemen. Dat is natuurlijk ook nuttig voor de ondernemer.

Vervolgens formuleren wij een investeringsvoorstel dat de ondernemer goedkeurt.

De investeringsmanagers leggen aansluitend de investeringspropositie voor aan de investeringscommissie.

Hollands Glorie kent een 7-koppige investeringscommissie dat met 5/7 stemmen goedkeuring geeft aan de investering. 

In principe neemt Hollands Glorie minderheidsbelangen in haar participaties. Het kan een combinatie van aandelen en converteerbare obligaties zijn.

Hollands Glorie is een actieve investeerder en stelt expertise uit de groep van aandeelhouders beschikbaar aan de onderneming waarin zij participeert.