Pitch deck richtlijnen

Investeringscriteria  Pitch deck en referenties  Pitch deck richtlijnen

Team

CV van oprichters/management, track record en persoonlijke kwaliteiten

(eventueel ook van raad van toezicht/adviseurs)

Doelstelling van het bedrijf

Vat het produkt/dienst samen in maximaal 2 zinnen.

Probleem

Beschrijf de 'pijn' van de gebruiker en hoe het produkt/dienst deze wegneemt

Oplossing

Laat zien hoe de propositie het leven van de gebruiker beter maakt.

Laat zien waar het produkt/dienst zich bevindt in de markt (produkt markt combinaties)

Laat de use cases zien.

Het produkt

Produkt omschrijving: functionaliteit, eigenschappen, architectuur, IP, testrapporten

Beschrijf de produkt roadmap

Waarom nu?

Definieer trends waarop het produkt/dienst anticipeert.

Maak een historische markt evaluatie van het produkt/dienst

Hoe groot is de markt?

Maak een klantprofiel: wie koopt het produkt of neemt de dienst af?

Bereken de omvang van de markt en haar groeipotentieel.

De concurrentie

Maak een volledig overzicht van je concurrenten.

Benoem het concurrentievoordeel: je bedrijf versus de concurrrentie.

Beschrijf welke elementen van het produkt/dienst bepalend zijn voor het veroveren van het marktaandeel.

Bedrijfsmodel

Verdienmodellen

Prijzen

Gemiddelde klantomvang

Verkoop en distributie model

Klant en prospectlijst

Cijfers

Cijfers tot nu toe (samenstellingsverklaring accountant)

Winst - en verlies prognoses (3 jr)

Cashflow overzichten (3jr)

Balansprojecties (3jr)

Investeringsprojecties (3jr)

(alle sheets in excel aanleveren, we willen graag de berekeningen volgen en zien hoe je denkt)

Wie zijn de huidige aandeelhouders en wat hebben ze geinvesteerd en wat zijn ze bereid nog te investeren?

Investeringspropositie: welke voorwaarden stel je aan ons, hoeveel % aandelenkapitaal wens je over te dragen, hoe waardeer je de onderneming